behandeling

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De therapeut werkt met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. Bij de oplossingsgerichte therapie staan we niet zozeer langdurig stil bij de oorzaak van de problemen of de problemen zelf, maar onderzoeken we wat de concrete doelen zijn die u wilt halen.

Cognitieve gedragstherapie
De cognitieve gedragstherapie is nauw verbonden met wetenschappelijke principes en onderzoek. Het is een psychotherapeutische methode die sterk gericht is op de moeilijkheden die in het heden spelen en minder op de problemen die in het verleden hebben bestaan. De methode grijpt in op zowel het gedrag als het denken, werkt met huiswerkopdrachten en kent een gestructureerde aanpak. Voor veel verschillende psychische klachten is een specifieke cognitief-gedragstherapeutische aanpak ontwikkeld.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
is een kortdurende behandelmethode om schokkende ervaringen te verwerken. Het is een relatief nieuwe therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen. Op de website www.emdr.nl van de Vereniging EMDR Nederland vindt u veel informatie over deze bijzondere behandelmethode, waaronder wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten. Maar u vindt hier ook praktische informatie over wat EMDR is en wat u van een behandeling kunt verwachten.

Schematherapie
Een schema is een patroon van vaste, vaak heftige gevoelens, gedachten en gedragingen, waarmee je reageert op iets dat je doet of wat je overkomt. Een schema is vaak ontstaan door ervaringen in je jeugd in wisselwerking met je karakter. Het is gegeven je mogelijkheden de meest geschikte manier om je in je jonge leven staande te houden. Vaak past het echter niet meer bij je mogelijkheden als volwassene en kan juist voor meer problemen zorgen. Als dit gebeurt dan spreken we van een disfunctioneel schema. Schematherapie is erop gericht je schema's te leren kennen en herkennen en er bewust mee om te leren gaan, zodat je uiteindelijk tot een bij jou, bij je mogelijkheden en situatie meer passende manier komt om je levenstaken (relaties, werk, frustraties e.d.) aan te kunnen.