voor wie

In mijn praktijk bied ik laagdrempelige psychologische hulpverlening. Het gaat om psychologische hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar bij de meest voorkomende psychische klachten.

Bij de klachten kunt u denken aan: stressklachten, problemen op het werk, rouwproblematiek, enkelvoudig trauma, depressieve klachten, paniek- en angstklachten en andere psychische klachten.

Het zijn klachten waarvoor zowel kortdurende als langdurende behandeling nodig kan zijn. Zowel in de BGGZ als SGGZ.

Niet de klacht is het uitgangspunt, maar het doel, daar waar de cliënt naar toe wil. Uiteraard kan het verleden tijdens de behandeling aan de orde komen, uitgangspunt is echter het hier, nu en verder. De behandeling wordt bepaald aan de hand van de diagnose en in overleg met u. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende methodieken.