kosten en vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering.
Iedereen die in Nederland woont valt onder de verplichte basisverzekering en kan dus aanspraak maken op geestelijke gezondheidszorg zoals die door mijn praktijk wordt geboden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en Specialistische GGZ (voor meer complexe klachten).

De generalistische Basis GGZ bestaat uit vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch. De factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd, deze wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ik ben als professional aangesloten bij 1nP, een grote netwerkorganisatie die het contact en de afrekening met de zorgverzekeraars regelt en de kwaliteit bewaakt. Alle onder GGZ zorg vallende behandelingen die wij aanbieden kunnen op die manier worden vergoed.

Behandeling die niet onder de verzekerde basiszorg valt
Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen.

Indien uw zorg niet onder de basisverzekering valt, zal ik dit met u bespreken en zullen we gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden en de kosten zijn. In sommige gevallen is een werkgever bereid om bij te dragen aan de kosten of valt de zorg onder een aanvullende verzekering.

Aanmelden
U kunt interesse in behandeling melden via de mail, r.schaap@extenzo.nu. Vermeld in de mail uw telefoonnummer en de tijden dat u beslist niet gebeld kan worden. Ik stem dan telefonisch met u af wat de mogelijkheden zijn.